Barion Pixel Idő és energiaigényessége miatt halogatja a pénzügyi tervezést az Y- és a Z generáció – Coloré

Idő és energiaigényessége miatt halogatja a pénzügyi tervezést az Y- és a Z generáció

2023. 07. 07.

Érdekes eredményre jutott a Schwab jóléti kutatása: eszerint az 1981 és 2001 között született fiatalok azért nem terveznek előre pénzügyi tekintetben, mert maga a folyamat rendkívül sok idejüket és energiájukat emésztené fel, de még abban is különböznek a szüleik és nagyszüleik korosztályától, ahogy a jólétről általában gondolkodnak.

Pontosan ezer amerikai bevonásával készült az a kutatás, amelyet a Charles Schwab by Logica Research Center végzett 2023. március 1-je és 13-a között a 21 és 75 éves amerikaiak körében. A felmérés készítői arra voltak kíváncsiak, hogyan gondolkodnak a jólétről az Y és Z generáció szülöttjei összehasonlítva szüleik és nagyszüleik generációjával. A figyelemreméltó eredmények rámutatnak: nemcsak a világról, hanem a financiális jólétről is másképp gondolkodnak a fiatalok, akik (az idősebb generációval ellentétben) egyelőre fontosabbnak tartják a pénzügyi értékeket, mint az időt az életükben. 

X, Y- és Z generáció: korosztályi gyorstalpaló

A generációk osztályozása a különböző korosztályok igen népszerű, s végtelenül leegyszerűsített megkülönböztetése a társadalomtudomány egyes területein. Az elmélet szerint napjainkig nagyjából öt generációt különböztethetünk meg, s ezeket a születési évek alapján különíthetjük el. A ma élő legidősebb korosztályt (az 1947-1964 között születettek) Boomer nemzedéknek hívjuk: ők azok, akiknek az életét a második világháború utáni recesszió, majd gazdasági fellendülés befolyásolta leginkább. 

Az ő gyermekeik az X generáció szülöttjei: az 1965-1980 között világrajött, ma középkorú emberek hasonló élet- és történelmi szituációkat éltek át együtt, így például a nők munkába állása, a szüleik körében már gyakran előforduló válások megélése vagy a technológia egyre nagyobb térnyerése lehetnek a közös élményeik. 

Z generáció, pénzügyi tervezés
Kép forrása: Unsplash.com

Az Y generáció (1981-1996 között születettek) tagjait más néven digitális bevándorlóknak nevezzük: ez a korosztály ugyanis az első, amely a technológiai újításokat első kézből, tapasztalati úton elsajátítva képes használni a régi, analóg eszközökkel együtt. Az 1997 és 2001 között született fiatalok képezik a sokat emlegetett Z generációt, amelyet más néven digitális bennszülött korosztályként is fémjelezhetünk, hiszen e nemzedék szülöttjei már születésük pillanatától fogva körül vannak véve azokkal a technológiai eszközökkel (rádió, televízió, mobiltelefon, laptop), amelyeket az előző generáció még csak hírből ismert. 

A legfiatalabb nemzedéket Alfa generációként (2001-2010 között születettek) emlegetjük, ám fiatal koruk miatt egyelőre keveset tudunk jellegzetes tulajdonságaikról: nem véletlen, hogy az említett kutatás is csak a Z generációig érdeklődött az egyes korosztályok jóléttel kapcsolatos gondolatairól. 

Generációs feszültség a pénzügyek terén is

Nemcsak eszközhasználatukban, hanem pénzügyi gondolkodásukban is erőteljes ellentétek figyelhetők meg a Boomer és X generáció, valamint az Y- és Z generáció szülöttei között. A cikk témájául szolgáló Charles Schwab-féle kutatás mintája korösszetételét tekintve megfelel az amerikai populáció korösszetételének, így a kapott eredmények reprezentatívnak számítanak az amerikai népességre nézve. 

A csekély korkülönbségből fakadóan talán nem meglepő, hogy az Y- és Z generációs fiatalok egy követ fújnak a pénzügyi kihívásokkal kapcsolatban. Noha a Bank of America Research 2020-as kutatása azt jósolta, hogy a koronavírus-járvány ugyanolyan hatással lesz majd a fiatalok pénzügyi terveire, mint a Boomer generációra anno a Nagy Recesszió, úgy fest, a „jósok” tévedtek. A Z generációsok körülbelül harmada nyilatkozott úgy, hogy nincs hivatalos pénzügyi tervük: magyarázatuk szerint annak elkészítése túl sok időt és energiát emésztene fel. 

Érdekesség, hogy a Credit Karma áprilisban közzétett tanulmánya megállapította, hogy ennek nem feltétlenül a slendriánság, mint inkább a tudatlanság az oka: a válaszadók többségénél ott kezdődik a baj, hogy nem tudják, hogyan is kell kiszámítani a nettó vagyonukat, mivel közel egyharmaduk 0 dollárnak vagy negatív számnak adta meg nettó tulajdonát.

Ugyanakkor nemcsak az idő és energiaveszteség, valamint a tudatlanság az oka a pénzügyi tervezés hiányának: több Z generációs válaszadó szerint azért nem rendelkezik konkrét tervvel, mert nem volt még olyan jelentős életeseményben része, amely szükségessé tette volna annak elkészítését. (Gondoljunk csak bele: a jelenleg 21-25 év fiataloknak még nem valószínű, hogy született volna gyermeke, vagy takarékoskodnia kellett volna esküvőre.)

Z generáció, pénzügyi tervezés
Kép forrása: Unsplash.com

Ugyan a tervezés hiánya szoros ellentétben áll szüleik és nagyszüleik gondolkodásával (akik nagy része igenis rendelkezett valamiféle tervekkel a jövőre nézve), nincs akkora gond, mint ahogy azt gondolnánk: a kutatásban résztvevő 58 és 75 év közöttiek több, mint fele szerint anno nekik sem volt dokumentált, formális pénzügyi tervük a jövőre nézve, ám korántsem azért, mert ne törődtek volna vele, szimplán nem volt annyi pénzük, hogy szükségük lenne ilyesmire. 

Hiányos tervek, félrecsúszott értékrend?

Baljósabb képet fest azonban a fiatal generáció értékrendjének alakulása: hiába nincs pénzügyi tervük, a kutatás alapján a fiatalabb generációk gyakran mégis fontosabbnak tekintik a vagyont, mint az elődjeik. (A felmérés szerint a Boomer válaszadók kétharmada véli úgy, hogy az idő fontosabb, mint a pénz, szemben az ezredfordulón születettekkel, akiknek 56%-a pont ennek ellentettjét gondolja.)

Noha a félrecsúszott értékrend okát nehéz lenne megállapítani, a másokkal való összehasonlítgatás egyértelműen a közösségi média eredménye. A felmérés szerint a barátaikkal és családtagjaikkal való folyamatos összevetés is befolyásolja, hogyan alakulnak a Z generáció és a millenium szülöttjeinek gazdasági elképzelései: a fiatalok kétszer nagyobb számban vélik úgy, hogy megengedhetnek magunknak olyan életmódot, mint a barátaik, s négyszer nagyobb valószínűséggel hasonlították össze magukat családtagjaik életmódjával a közösségi médiában látott információk alapján, mint az idősebb korosztály tagjai. 

Akárhogy is: az eredmények fényében érdemes elgondolkodnunk, vajon hogyan „ébreszthetnénk fel” a fiatal generáció pénzügyi tudatosságát, s melyek azok az eszközök, amelyek segítségünkre lehetnek ebben. 

Források: BusinessInsider.comSchwab.com
Borítókép forrása: Unsplash.com