Barion Pixel Az abrakadabra eredete – Coloré

Az abrakadabra eredete

2020. 11. 24.

Hallottátok az „abrakadabra” varázsigét minden spirituális, mágikus összejövetelen, amelyen valaha részt vettetek, de megálltatok-e valaha azon gondolkodni, hogy miért? Van még más meghatározása? Kiderült, hogy misztikus és titokzatos eredete van, amely minden bűvész kedvenc szavához méltó.

Az eredeti a középkori időkre nyúlik, amikor a varázslat a hétköznapok része volt. Akár furcsa válasz volt egy furcsa jelenségre, akár betegségek gyógyítására és a gonosz leküzdésére használták, létezését soha nem kérdőjelezték meg

Ez a szó annyira közismert volt, hogy sok beteg középkori ember támaszkodott egy fejjel lefelé fordított háromszög alakú amulett viselésére, amelyre az „abrakadabra” szót vésték. A háromszögben lefelé haladó minden vonal elveszítette a szó utolsó betűjét, végül csak egy „a” betű maradt a végén. A legenda szerint a beteg minden alkalommal egészségesebbé vált, amikor felolvasták. Tehát honnan származik a szó? A keletkezésének több elmélete létezik.

Az egyik eredettörténet az, hogy a római bölcsek előálltak egy új szóval, és így létrehozták az ismétlődő szóformulát. Egy másik magyarázat az „abraxas” varázsszóval kapcsolatos, amely megtalálható a kései görög-római civilizáció által épített házakon, templomokon és amuletteken. Vagy talán eredete az aramai „avra kadavra” szóból származik, vagyis „az én szavaimmal jön létre”. Az utolsó lehetséges eredet az, hogy maga a szó három különálló héber szóból származik: „ab”, ami apát, „ben”, fiat jelent, és „ruach hakodesh”, vagyis a szent szellemet. Végül néhány találgatás erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ez egyfajta ima volt, amely az egészség javítására szolgált, és amelyet csak egy csoda (vagy „ahem”, varázslat) enyhíthet, ezért használták az amuletteket.

ezo192

A héber etimológiát támogató tudósok azt válik, hogy az abrakadabra a héber változata, az ebrah k’dabri, ami azt jelenti, hogy „teremtek, amikor beszélek”, vagyis hogy a beszéd mint cselekedet, varázslatosan új valóságokat hoz létre. Ha ez valóban a valóság, akkor a kabbalisztikus elképzeléssel egészen egybevágna, hogy a héber ábécé szavainak és betűinek teremtő ereje van.

Ezt az elképzelést fejti ki Talmud egyik része Bezalelről, a szentély építőmesteréről, miszerint „Bezalel mesterien tudta kombinálni azokat a betűket, amelyeken keresztül létrejött az ég és a föld”. Bezalel kreatív képessége abból a hittételből gyökerezett, amelynek során Isten szavak és betűk variációival teremtette meg a világot. Ez viszont összefügg azzal a középiskolai tananyaggal, hogy a Tóra megelőzte a világot, és tulajdonképpen ennek a terveként szolgált.

Az abrakadabra varázslatként való közönséges népi használata halvány visszhangja lehet ezeknek a magasztos gondolatoknak. Zavarba ejtően az Oxfordi angol szótár egyetért abban, hogy az abrakadabra egy kabbalisztikus szó, „amelyet háromszögletesen vagy valamilyen más formában írnak, a bűbáj, varázserővel rendelkezik, stb.” Az OED azonban úgy véli, hogy ez egy eredetileg görög eredetű latin szó, amelyet először a második századi római író, Quintus Serenus Samonicus talált meg.

Képek forrása: pexels.com